Diagnostika a terapie ADHD

Michal  Miovský a kolektiv

978-80-271-0387-4

Tlačená publikácia

16,25 €
16,25 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Michal Miovský
Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:208
VydavateľGrada Publishing a.s.

Popis

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál. 
Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech.Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů:

  rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti

genderové odlišnosti
ADHD a jednotlivé návykové látky
ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.)
ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění
diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie
léčba v terapeutické komunitě

Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie