Emigračné zámery a rizikové správanie študentov vysokých škôl

ONLINE

978-80-8152-562-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Oľga Orosová • Beáta Gajdošová • Mária Bačíková • Jozef Benka • Lucia Hricová • Anna Janovská • Ondrej Kalina
Zostavovatelia:Oľga Orosová • Beáta Gajdošová
Vedecký redaktorEva Žiaková
Rok vydania:2017
Dostupné od:15.12.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:328
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Poznámka:This work was supported by VEGA 1/0713/15 and Research and Development support Agency under the contracts No. APVV-15-0662 and No. APVV-0253-11.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie