Psychologie kriminálního chování

978-80-271-0731-5

Tlačená publikácia

16,29 €
16,29 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Jaroslav Veteška , Slavomil Fischer
Rok vydania:2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:208
VydavateľGrada Publishing, a.s.

Popis

Publikace se věnuje závažné sociální problematice deliktů a trestných činů. Přináší analýzu kriminálního chování i psychologických a edukačních problémů, které souvisejí s ovlivňováním chování osob v průběhu výkonu trestu ve vězení a po jejich propuštění.

 

V první části publikace jsou obsažena teoretická východiska problematiky:

 

kriminalita, její příčiny a zdroje
osobnostní rysy a vlastnosti kriminální subkultury
psychologie kriminálního chování jako aplikovaná vědní disciplína

 

Dále jsou popsány psychosociální aspekty výchovného působení na deviantní a kriminální subkulturu jak ve věznicích, tak po propuštění odsouzených. Zvýšená pozornost je věnována jejich resocializaci a následné edukaci v rovině preventivní i v rovině nápravy pomocí integračních nástrojů.
Závěr knihy zpracovává praktické zkušenosti a poznatky z odborného působení autorů. Publikace je obohacena o řadu originálních ukázek a kazuistik z (post)penitenciární praxe.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie