Časová perspektíva a vybrané aspekty na cieľ orientovaného správania sa

Online only

978-80-574-0051-6

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Pavol Kačmár
Science editor:prof. PhDr. Margita Mesárošová CSc.
Year of publication:2021
Available from:13.12.2021
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:294
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Note:Publikácia je súčasťou riešenia projektu VEGA MŠ SR 1/0748/19 „Charakteristiky rozhodovania a krízy v procese dosahovania cieľov"
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products