Úvod do poradenskej psychológie

978-80-7097-796-5

Tlačená publikácia

Na sklade

4,55 €
4,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Stanislav Hvozdík
Rok vydania:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:228
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie

Popis

Predložený vysokoškolský učebný text „ Úvod do poradenskej psychológie „ poskytuje študentovi jednak komplexnejší pohľad na disciplínu poradenskej psychológie, ale zároveň obsahuje kapitoly, ktoré mu približujú konkrétnejšie samotný proces poradenstva a problematiku pomáhajúcich spôsobilosti v poradenstve. Okrem toho publikácia obsahuje kapitolu, ktorá prináša niektoré paradigmy poradenskej psychológie. Dôležitou časťou publikácie je kapitola v ktorej sa aplikuje vývin do poradenstva. Táto časť práce obsahuje pod kapitoly: poradenstvo deťom, proaktívne poradenstvo adolescentom a poradenstvo starším dospelým. Súčasťou publikácie je kapitola o etike , ktorá súvisí s poradenskou psychológiou. Predložené učebné texty sa opierajú o relevantné teoretické pramene a sprístupňujú ich študentovi. Možno povedať, že predložená práca s inými prispieva svojim dielom k zaplneniu veľkej medzery, ktorá v tejto aplikovanej oblasti psychológie vznikla v posledných dvoch desaťročiach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie