Pramene k právnym dejinám Slovenska II.

978-80-8173-037-5

Tlačená publikácia

10,91 €
10,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ladislav Vojáček, Tomáš Gábriš
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:224
VydavateľHeuréka

Popis

Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú najvýznamnejšie vývojové medzníky a trendy v práve platnom na území Slovenska od roku 1918 do súčasnosti. Okrem používania na seminárnych cvičeniach a pri príprave na semestrálnu skúšku, ambíciou učebnej pomôcky je sprostredkovať študentom práva pochopenie historických koreňov platného právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorého súčasťou sú v nezanedbateľnej miere aj právne predpisy spred vzniku Slovenskej republiky.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie