Obchodné právo

Pavol Kubíček , Alexander Škrinár , Radka Kolkusová , Milan Ďurica

978-807380-847-1

Tlačená publikácia

23,95 €
23,95 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Pavol Kubíček , Alexander Škrinár , Radka Kolkusová , Milan Ďurica
Rok vydania:2021
Vydanie:3. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:420
VydavateľVydavatelství a Nakladatelství Aleš Čenek,s.r.o.

Popis

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva a absorbuje právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobudli účinnosť 1. 10. 2020. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2019 a 2020. Sú to napríklad osobitné ustanovenia o odmeňovaní členov verejnej akciovej spoločnosti, ako aj osobitné ustanovenia o významných obchodných transakciách verejnej akciovej spoločnosti. Vo všeobecnej časti k obchodným spoločnostiam je potrebné upozorniť na ustanovenia o zrušení, neplatnosti a zániku spoločnosti, ako aj ustanovenia o likvidácii obchodných spoločností. Rovnako upozorňujeme na zmeny v zákone o obchodnom registri, ktoré nadobudli účinnosť 1. 10. 2020. Uvedené zmeny sú v publikácii zapracované a preto sa domnievame, že predkladaný text bude obsahovať hodnotné aktuálne informácie nielen pre poslucháčov vysokých škôl, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie