Ústavné právo Slovenskej republiky

978-80-7380-841-9

Tlačená publikácia

25,08 €
25,08 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Alexander Bröstl , Pavel Holländer, Patrik Príbelský
Spoluautori:Ľudmila Gajdošíková, Lucia Berdisová, Marta Brejchová Lapčáková, Marcel Fandák, Peter Franko
Rok vydania:2021
Vydanie:4. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:515
VydavateľVydavatelství a Nakladatelství Aleš Čenek,s.r.o.

Popis

Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi systematikou Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992. Otázky týkajúce sa jednotlivých druhov moci v kontexte modelu deľby moci sú predmetom pozornosti záverečných kapitol: po tradičných mociach je do tejto časti zaradená aj kontrolná moc spolu s prokuratúrou a verejným ochrancom práv. Sprievodným znakom publikácie sú tiež odkazy na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, najmä v spojitosti s problematikou základných práv a slobôd. Kniha je určená predovšetkým študentom magisterského štúdia v odbore právo v rámci študijných programov tam, kde sa tieto programy týkajú ústavného práva Slovenskej republiky.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie