Edukácia, roč. 5, č. 2/2022

Renáta Orosová (výkonný redaktor)

ONLINE

/ ISSN 1339-8725

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Vedecký redaktorRenáta Orosová
Ročník5. č.2
Dostupné od:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:časopis
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:82
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
DOI:https://doi.org/10.33542/EDU2022-2-0

Popis

Stránka časopisu >>>

Vedecko-odborný časopis Edukácia je zameraný na problematiku vzdelávania a výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy edukačnej praxe, aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy učiteľov, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ako aj pedagogické a psychologické aspekty výchovy v základných výchovných inštitúciách z pohľadu širokej pedagogickej verejnosti. Je určený vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom, s cieľom prezentovať trendy v edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie