Mentor a mentee v profesijnej praktickej príprave /Príručka mentoringu študenta učiteľstva cvičným učiteľom/

ONLINE

978-80-574-0228-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Renáta Orosová - Michal Novocký - Katarína Petríková
Dostupné od:15.07.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:124
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia je výstupom z projektu VVGS-2022-2386 Mentoring študenta učiteľstva cvičným učiteľom.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Dôležitou súčasťou procesu stávania sa učiteľom je mentoring študenta učiteľstva cvičným učiteľom ako poradenstvo a podpora budúcich učiteľov. Mentorské spôsobilosti a rozvoj reflexívnej mentorskej praxe sú prostriedkom zefektívňovania praktickej prípravy študenta učiteľstva, jeho profesijného rozvoja a skvalitňovania jeho budúcej edukačnej praxe. Základom mentorského vzťahu cvičného učiteľa ako mentora a študenta učiteľstva ako menteeho nie je študenta hodnotiť, ale analyzovať jeho učenie a vyučovanie a uvažovať, akým spôsobom možno tieto procesy skvalitniť. Vysokoškolská učebnica predstavuje kreatívnu textovú pomôcku zameranú na inovácie v stratégiách podpory rozvoja mentorských spôsobilostí mentora a menteeho v profesijnej praktickej príprave. Vysokoškolská učebnica pre študentov učiteľstva v role menteeho a cvičných učiteľov v role mentora systematizuje teoretické východiská mentoringu, poskytuje návody a usmernenia pri mentorovaní v profesijnej praktickej príprave. Zároveň poskytuje vysokoškolskému učiteľovi v role supervízora pedagogickej praxe študenta prehľad o technikách a metódach mentorského vzťahu mentora a menteeho. Je využiteľná ako vysokoškolská učebnica pre študentov učiteľstva, študentov doplňujúceho pedagogického štúdia, rozširujúceho štúdia, ale rovnako aj pre cvičných učiteľov zo základných a stredných škôl a vysokoškolských pedagógov profesijnej praktickej prípravy. Jej anglická verzia ponúka možnosti využitia v rámci študijných pobytov študentov učiteľstva v zahraničí a zahraničných študentov na Slovensku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie