Zážitková pedagogika v pregraduálnej príprave

ONLINE

978-80-8152-853-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Renáta Orosová
Vedecký redaktorprof. Volodymyr Starosta, DrSc.
Rok vydania:2020
Dostupné od:08.04.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:128
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogiky

Popis

Problematika efektívneho a odborného využitia prostriedkov zážitkovej pedagogiky a jej pozitívny vplyv na klímu triedy je témou vedeckej monografie. Monografia systematizuje teoretické vedecké poznatky o zážitkovej pedagogike, klíme triedy a súčasnom stave pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov a na základe realizácie výskumu (pedagogického experimentu) analyzuje dôležitosť efektívnej prípravy budúcich učiteľov vo vzťahu k odbornému používaniu prostriedkov zážitkovej pedagogiky a jeho vplyvu na klímu triedy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie