Edukácia, roč. 6, č. 2/2023

Renáta Orosová (výkonný redaktor)

ONLINE

/ ISSN 1339-8725

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Vedecký redaktorRenáta Orosová
Ročník6. č.2
Dostupné od:2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:časopis
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:82
DOI:https://doi.org/10.33542/EDU2023-2-0

Popis

Stránka časopisu >>>

Vedecko-odborný časopis Edukácia je zameraný na problematiku vzdelávania a výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy edukačnej praxe, aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy učiteľov, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ako aj pedagogické a psychologické aspekty výchovy v základných výchovných inštitúciách z pohľadu širokej pedagogickej verejnosti. Je určený vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom, s cieľom prezentovať trendy v edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie