Právne myslenie 19. a 20. storočia

978-80-7097-915-0

Tlačená publikácia

Vypredané

5,32 €
5,32 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Alexander Bröstl
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:168
Fakulta:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra teórie štátu a práva

Popis

Učebný text oboznamuje s niektorými základnými a najdôležitejšími teóriami, ktoré sa uplatnili počas posledných dvoch storočí v oblasti právneho myslenia a ktoré mali vplyv na rozvoj teórie (filozofie) práva ako celku. Výklad sa podáva v súvislostiach antického a renesančného odkazu a európskej i americkej kontinuity právneho myslenia, zameriava sa však predovšetkým na aktuálnu súčasnú diskusiu o otázkach práva a spravodlivosti. Trochu viac pozornosti sa venuje sudcovskému rozhodovaniu. Text je koncipovaný ako súčasť výučby teórie práva a vychádza z tém prednášok a seminárov:

 1. Historická právna škola (F. C. v. Savigny)
 2. Klasický právny pozitivizmus (J. Bentham, J. Austin, G. Jellinek)
 3. Metóda výkladu práva a pramene práva (Francois Gény)
 4. Škandinávsky právny realizmus (A. Hägerström, K. Olivecrona, A. Ross)
 5. Americký právny realizmus (O. W. Holmes, J. Frank, B. N. Cardozo)
 6. Psychologická teória práva (L. Petražycki)
 7. Marxisticko-leninská teória práva (M. A. Rejsner, P. I. Stučka, J. B. Pašukanis, A. J. Vyšinskij)
 8. Národnosialistické právne myslenie (C. Schmitt, Karl Larenz)
 9. Čistá právne veda (H. Kelsen)
 10. Prirodzené právo (G. Radbruch, L. L. Fuller)
 11. Právo, právne normy a právny systém (H. L. A. Hart)
 12. Teória právnych princípov (R. Dworkin, R. Alexy)
 13. Inštitucionalizmus v právnej teórii (N. MacCormick, Ota Weinberger)
 14. Teória spravodlivosti (J. Rawls, R. Nozick, Ch. Perelman, A. K. Sen)
 15. Právny pozitivizmus verzus jusnaturalizmus (J. Raz – R. Alexy)
 16. Sudcovská rozhodovacia činnosť (R. Posner, A. Barak)

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie