Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie

Znížená cena! Vybrané otázky sociálneho práva európskej únie

 Marcel Dolobáč a kol. 

978-80-7097-977-8

Tlačená publikácia

Na sklade

9,91 €
9,91 € bez DPH

-50%

19,82 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Marcel Dolobáč
Spoluautori:Milena Barinková • Jana Žulová • Martina Kovačíková
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:298
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

Popis

Učebnica s názvom Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie prierezovo spracúva najzásadnejšie otázky pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v Európskej únii. V úvodných statiach učebnice sa autori zamerali na objasnenie základnej terminológie a stručne poukazujú na vývoj sociálneho práva v Únii. Ďalšie kapitoly práce postupne vysvetľujú vybranú problematiku ktorá celkovo dotvára sociálne právo Európskej únie, konkrétne – voľný pohyb zamestnancov, zákaz diskriminácie, flexibilitu pracovných vzťahov prostredníctvom atypických pracovných pomerov, dočasné pridelenie zamestnancov, ochranu osobitných kategórií zamestnancov, ochranu osobných údajov, oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochranu práv zamestnancov pri prevode, prechode zamestnávateľa a jeho platobnej neschopnosti, kolektívnu ochranu práv zamestnancov a napokon uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia. Učebnica analyzuje predovšetkým úniovú úpravu s akcentom na rozhodnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, vnútroštátny právny poriadok objasňuje iba vo vybraných problematických oblastiach. 

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie