Novelizovaný zákonník práce 2023

978-80-562-0385-9

Tlačená publikácia

7,09 €
7,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2023
Typ dokumentu:zákony
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:176

Popis

Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení.

ZÁKON Č. 311/2001 Z. Z. ZÁKONNÍK PRÁCE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 165/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 408/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 210/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 461/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 5/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 365/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 131/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 244/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 570/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 124/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 231/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 200/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 460/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 49/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 184/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 574/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 543/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 48/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 257/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 406/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 512/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 251/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 252/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 345/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 361/2012 Z. Z., NÁLEZU ÚS SR Č. 233/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 58/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 103/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 183/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 307/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 14/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 61/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 378/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 95/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 335/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 63/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 347/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 376/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 307/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 319/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 375/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 380/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 63/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 66/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 157/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 294/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 326/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 76/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 407/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 412/2021 Z. Z., UZNESENIA ÚS SR Č. 539/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 222/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 248/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 376/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 1/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 50/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 309/2023 Z. Z

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie