Ochrana súkromia zamestnanca

ONLINE

978-80-8152-409-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Jana Žuľová
Rok vydania:2016
Dostupné od:15.júna 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:140
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Zborník študentských príspevkov bol vydaný ako výsledok riešenia výskumného projektu APVV č. 14-0598: „Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty.“

Popis

Zborník príspevkov z I. ročníka študentského sympózia z pracovného práva konaného v dňoch 8. – 9. apríla 2016 v Danišovciach

Diskusie k téme súkromia sú v súčasnej dobe veľmi aktuálne a zaujímavé. Zdokonaľovanie a progres technológií pridali súkromiu jednotlivca nový rozmer. S používaním moderných elektronických výdobytkov sa v spojitosti so súkromím skloňujú slová ako vzácny artikel, chiméra či ilúzia. Voči modernizácii nezostali imúnne ani pracoviská. Stroje nahrádzajú prácu ľudí, programujú a plánujú výrobný proces, ale aj kontrolujú, monitorujú a zaznamenávajú plnenie zadaných pracovných úloh. Dostupnosť technológií a ich zavádzanie do prevádzok zamestnávateľov narúša osobnú a osobnostnú sféru zamestnancov, ktorá je imanentnou súčasťou života každej osoby a nezostáva ponechaná za dverami pracoviska. Správne a korektné využívanie kontrolného mechanizmu zamestnávateľmi znamená nielen zvládnutie jeho technickej inštalácie na pracovisku a úhradu na to finančne vynaložených nákladov, ale aj rešpekt k súkromiu zamestnanca. Nemožno opomenúť, že právo na súkromie patrí medzi základné ľudské práva a slobody požívajúc tomu zodpovedajúcu charakteristiku (neodnateľnosť, nescudziteľnosť, nezrušiteľnosť...) a príslušnú právnu ochranu. A aj keď nie je absolútne, a môže byť suspendované v prospech iného práva (predovšetkým práva zamestnávateľa na ochranu jeho vlastníctva), každý zásah akým je plošné kamerové sledovanie, monitoring telefonátov, emailovej pošty, blokovanie určitých internetových stránok a pod. má vždy nepriaznivé dôsledky na súkromie zamestnanca.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie