Books published by UPJŠ University  There are 453 products.

Books published by UPJŠ University
per page

Sylvia Dražilová • Laura Gombošová • Martin Janičko • Ľubomír Skladaný • Eduard Veseliny

Jana Balegová • Anabela Katreničová

- Utilising Foreign Experience for Reforms in the Slovak Republic Stanislav Konečný

Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu - využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike Stanislav Konečný (ed.)

Showing 25 - 36 of 453 items