Psychológia zdravia

ONLINE

978-80-574-0241-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Zuzana Dankulincová - Daniela Husárová - Andrea Madarasová Gecková - Jaroslava Kopčáková
Rok vydania:2023
Dostupné od:03.11.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:342
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica Psychológia zdravia slúži ako podkladový a výučbový materiál. Text je vystavaný tak, aby priniesol teoretické poznatky o téme, aktuálne výskumné zistenia v danej oblasti a praktické tipy. Poskytuje prehľadné informácie k jednotlivým kľúčovým oblastiam odboru psychológie zdravia a je určený študentom a študentkám na prehĺbenie vedomostí,  ktoré môžu byť následne uplatnené v každodennej praxi.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie