Úvod do klinickej psychológie

ONLINE

978-80-574-0120-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Monika Hricová
Rok vydania:2022
Dostupné od:21.09.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:112
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Úvod do klinickej psychológie je koncipovaný ako učebný text. Je určený primárne študentom psychológie na bakalárskom stupni štúdia. Publikácia ponúka základné vedomosti potrebné v pri štúdiu klinickej psychológie. Predstavuje teoretický základ pre nasledujúce predmety Klinická psychológia, Psychodiagnostika a Psychoterapia v magisterskom stupni štúdia.

Text je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť sa venuje všeobecným otázkam klinickej psychológie: jej obsahu, histórii, profesionálnej náplni praxe klinického psychológa, teóriám vzniku a klasifikáciám psychických porúch, či špecifikám výskumu v klinickej psychológii. Nezabúda na témy etickej práce a podmienky vzdelávania budúcich klinických psychológov. Druhá časť sa zameriava na problematiku klinicko-psychologickej práxe v psychodiagnostike, špecifíká klinicko-psychologickej práce s pacientom so somatickým ochorením a zdravotným postihnutím. Publikácia sa nevenuje popisu psychopatológie, psychodiagnostiky a psychoterapie psychickým porúch.

Cieľom publikácie je oboznámiť študentov so základnými všeobecnými poznatkami nevyhnutnými pre budovanie vedomostí v oblasti klinickej psychológie a jej praxe. Ponúknuť nevyhnutný teoretický a praktický základ pre nadväzujúce klinicko psychologické predmety a nadväzujúce štúdium v tejto oblasti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie