Elementárna teória čísel 1. časť

 Matúš Harminc 

978-80-7097-984-6

Tlačená publikácia

Na sklade

7,46 €
7,46 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Matúš Harminc
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:68
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav matematických vied

Popis

Učebný text je určený poslucháčom medziodborového štúdia v kombinácii s matematikou, jednoodborového štúdia matematiky ako aj rozširujúceho štúdia matematiky. Je zameraný na základné poznatky o deliteľnosti celých čísel, kongruenciách a aritmetických funkciách.

Autor

Odporúčame

 Matúš Harminc 

9,45 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie