Lekárska biochémia - semináre

978-80-8152-430-1

Tlačená publikácia

Na sklade

15,45 €
15,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Mareková
Spoluautori:Anna Birková, Eva Ďurovcová, Jana Mašlanková, Ladislav Vaško, Janka Vašková
Rok vydania:2016
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:222
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie

Popis

Učebný text je určený predovšetkým študentom medicíny na zopakovanie a praktické precvičovanie teoretických poznatkov získaných na prednáškach a pri štúdiu predmetu lekárska biochémia. Biochemické pochody v tele i  v každej jednotlivej bunke, sú základom života, ale aj  jeho zániku, a preto je lekárska biochémia integrálnou súčasťou medicínskeho štúdia. Semináre obsahujú stručné teoretické úvody a úlohy, ktoré študentom pomáhajú upevniť nadobudnuté vedomosti.

Predkladaný učebný text je doplnený o názornú obrazovú dokumentáciu, ktorá by mala prispieť k lepšiemu pochopeniu študovaných procesov. Jednotlivé podkapitoly sú zoradené podľa príslušnosti k väčšiemu celku s priamou nadväznosťou na klinicko-biochemické, klinické či diagnostické výstupy. Teoretické pasáže v úvode každej kapitoly logicky začleňujú študovanú problematiku do širších teoretických alebo klinických súvislostí, čím obsahovo dopĺňajú prednášky. Semináre nesuplujú, ale dopĺňajú povinnú literatúru a sú vhodné pre prípravu na priebežné písomné testy, ako aj písomnú časť skúšky z predmetu lekárska biochémia.

Hoci predmet, lekárska biochémia je zaradený do 2. ročníka medicínskeho štúdia, nadobudnuté vedomosti a schopnosť ich logického uplatnenia významne prispievajú k pochopeniu klinických predmetov vo vyšších ročníkoch.

Autori

Odporúčame

 Mária Kožurková • Martin Putala 

10,55 €
Na sklade

 Eva Ďurovcová • Mária Mareková 

22,64 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie