Elementárna teória čísel 2. časť

978-80-8152-151-5

Tlačená publikácia

Na sklade

9,45 €
9,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Matúš Harminc
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:82
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav matematických vied

Popis

Tento učebný text je určený poslucháčom medziodborového štúdia v kombináciách s matematikou, jednoodborového štúdia matematiky ako aj rozširujúceho štúdia matematiky. Je za-meraný na kvadratické kongruencie a niektoré diofantovské rovnice.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie