Základné fyzikálne praktikum II.

Znížená cena! Základné fyzikálne praktikum II.

 Peter Kollár a kol. 

80-7097-656-X

Tlačená publikácia

Na sklade

0,04 €
0,04 € bez DPH

9,59 €

-9,55 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Peter Kollár • Ján Füzer • Adriana Zeleňáková • Denisa Olekšáková
Rok vydania:2006
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:124
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav fyzikálnych vied

Popis

Skriptá Základné fyzikálne praktikum II. sú určené pre študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach študujúcich na študijných programoch fyzika a medziodborových programoch v kombinácii s fyzikou. Obsahom skrípt sú úlohy z elektriny, magnetizmu a optiky. Podľa študijných programov sú zaradené do 3.semestra bakalárskeho štúdia, v ktorom by už študenti mali mať absolvovaný predmet všeobecná fyzika II. (elektrina a magnetizmus). Súčasťou každej úlohy sú základné poznatky venované javom, ktoré sú obsahom samotnej úlohy.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie