Poradenstvo starším dospelým

978-80-7097-912-9

Tlačená publikácia

Na sklade

4,55 €
4,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Stanislav Hvozdík
Rok vydania:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:216
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie

Popis

Obdobie staršej dospelosti predstavuje dôležitú ľudskú skúsenosť. Poradenstvo môže prispieť k tomu, aby to bola formatívna a osobnosť rozvíjajúca skúsenosť. Poradenstvo chápeme ako takú aplikáciu osobnosti do oblasti jej konania, ktorá rozvíja jej bytie. Vychádzame z aplikácie vývinu do poradenstva a naväzujeme na prácu Úvod do poradenskej psychológie, ktorá bola publikovaná skôr. V týchto učebných textoch sme rozpracovali podrobnejšie kapitolu, poradenstvo starším dospelým. Publikovaná práca môže prispieť k porozumeniu a podpore tohto dôležitého obdobia v živote človeka.

Autor

Odporúčame

 Stanislav Hvozdík 

4,55 €
Na sklade

 Stanislav Hvozdík 

4,55 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie