Správanie (chcenie) človeka a poruchy správania

 Jozef Kafka 

978-80-8152-232-1

Tlačená publikácia

Na sklade

9,11 €
9,11 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Kafka
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Počet strán:132
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:1. psychiatrická klinka

Popis

Správanie  v slovenčine  vyjadrované  ako chcenie  patrí k základným psychickým procesom každého jedinca, každého človeka. V práci správanie chápem ako základnú zložku indivídua, ktorá má dve stránky, vonkajšiu a vnútornú. To podávam na schéme č.2.

Nedá sa plne obsiahnuť hoci o správaní sa  píše, diskutuje, experimentuje od dávnoveku.

V práci  možno  podať iba niekoľko poznámok najmä z porúch správania. Podávam pôvodný výklad  týchto porúch, ktoré rozdeľujem na primárne a odvodené, podľa toho, či tvoria jadro poruchy alebo sú iba súčasťou iných porúch, primárne poruchy rozdeľujem takto:

  1. Vekové  poruchy  správania
  2. Poruchy dynamickej  štruktúry a fáz správania
  3. Integratívne  poruchy správania, poruchy vôle ako prejavu rozvinutého správania indivídua.

Práca je určená pre každého, koho zaujíma  jeho správanie, ale osobitne pre Lekársku fakultu a  psychiatrov, pre  študentov všetkých našich fakúlt.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie