Vyšetrovacie metódy v diabetológii

978-80-8152-240-6

Tlačená publikácia

Na sklade

7,85 €
7,85 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ingrid Dravecká
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:82
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:I. Interná klinika

Popis

Vysokoškolský učebný text „Vyšetrovacie metódy v diabetológii“  je určený študentom medicíny, poslúži im v príprave na skúšku z internej propedeutiky, ale najmä v príprave pred štátnou záverečnou skúškou z internej medicíny. V úvode sa venuje klasifikácii a diagnostickým kritériám diabetes mellitus. Popisuje vyšetrovacie možnosti (klinické, laboratórne, zobrazovacie) jednotlivých typov cukrovky ako aj  jej akútnych a chronických komplikácií. V závere je uvedená diagnostika a klasifikácia jednotlivých zložiek  metabolického syndrómu, obezity a dyslipidémií.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie