Fyziológia dýchania: základné fakty

978-80-8152-221-5

Tlačená publikácia

Na sklade

14,70 €
14,70 € bez DPH

22,95 €

-8,25 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: John B. West
Preklad:Andrej Andrašovský
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:212
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Predkladaná publikácia je venovaná záujemcom o štúdium základnej problematiky fyziológie dýchania. Ide o dielo svetoznámeho autora Johna B. Westa z Kalifornie, ktorý okrem iných publikácii aj týmto dielom už dlhé roky vzdeláva predovšetkým študentov medicíny, ale aj generácie anestéziológov, fyziológov, pneumológov, internistov a iných odborníkov venujúcich sa problematike dýchania. Na preklad deviateho vydania sa podujal MUDr. Andrej Andrašovský, pôvodom Košičan, no v súčasnosti pôsobiaci ako anestéziológ vo Wexham Park
Hospital, v meste Slough, nachádzajúcom sa vo Veľkej Británii, v Anglicku. Odbornými recenzentmi slovenského prekladu sú prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Recenzenti si touto cestou dovoľujú vyjadriť poďakovanie vydavateľstvu Lippincott Williams & Wilkins spoločnosti Wolters Kluwer za poskytnutie autorských práv, autorovi prekladu MUDr. Andrašovskému za dôsledné preloženie textov, Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach za finančnú podporu.

Autor prekladu

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie