Bioanorganická chémia I.

Znížená cena! Bioanorganická chémia I.

978-80-7097-669-2

Tlačená publikácia

Na sklade

0,00 €
0,00 € bez DPH

11,15 €

-11,15 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Reháková
Rok vydania:2007
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:120
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anorganickej chémie
Ústav:Ústav chemických vied

Popis

Vysokoškolský učebný text určený pre poslucháčov vyšších ročníkov z bioanorganickej chémie. Štúdium bioanorganickej chémie si vyžaduje vedomosti z predchádzajúcich chemický disciplín nižších ročníkov - všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej chémie a biochémie.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie