Topografická anatómia ťažko prístupných a klinicky významných oblastí hlavy

Květuše Lovásová, Darina Kluchová

978-80-8129-001-5

Tlačená publikácia

Na sklade

25,18 €
25,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Květuše Lovásová, Darina Kluchová
Rok vydania:2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:184
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav anatómie

Popis

Chirurgická prax začína detailnou znalosťou anatómie. Kým anatómia ľudského tela je vo všeobecnosti časovo nemenná, dokonalosť a presnosť chirurgických výkonov vyžaduje nielen precízne znalosti anatómie jednotlivých orgánov, oblastí ich lokalizácie a topografických vzťahov priľahlých nervovocievnych štruktúr, ale aj možné variácie ich výskytu.

Budúci lekár by sa nemal spoliehať len na poznatky získané štúdiom modelov, schém a obrázkov, ale mal by vhodne kombinovať dva typy učenia: vizuálny a didaktický. Široké pole rozvoja vizuálneho typu učenia, úvaha nad videným, detailné a reálne priblíženie ťažko prístupných a rozmerovo miniatúrnych štruktúr ľudského tela je jeden z predpokladov vytvorenia dostatočne kvalitných vedomostných základov pre prácu klinika a jeho odborný rast. Publikácia mapuje ťažko prístupné a klinicky významné oblasti hlavy, ktoré nie sú bežne preparované na praktických cvičeniach z anatómie pre ich časovú a najmä preparačnú náročnosť. Farebná a detailná fotodokumentácia, doplnená schémami a stručným preparačným postupom poskytuje pohľad na štruktúry doteraz v literatúre neúplne fotograficky zdokumentované. Bude pre nás potešením a súčasne výzvou k ďalšej práci, ak si táto monografia nájde miesto a zaplní medzeru v ponúkanej medicínskej literatúre na súčasnom knižnom trhu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie