Textbook of practical physiology: part I - cardiovascular physiology

978-8081-520-297

Tlačená publikácia

Na sklade

10,45 €
10,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori: Mária Pallayová, Štefan Kujaník
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:94
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej fyziológie

Popis

Vysokoškolské učebné texty s názvom: "Textbook of Practical Physiology, Part I – Cardiovascular Physiology" autorov Mária Pallayová a Štefan Kujaník sú určené predovšetkým pre praktickú výučbu predmetu Lekárska fyziológia študentom Lekárskej fakulty v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, vyučovaným v anglickom jazyku.

Učebné texty sa venujú základným kardiovaskulárnym fyziologickým princípom a metodikám vyšetrenia kardiovaskulárneho systému, čím predstavujú užitočný praktický doplnok základnej odbornej fyziologickej literatúry. Jednotlivé praktické úlohy sú zostavené tak, aby viedli študentov medicíny nielen k získavaniu vlastných výsledkov, ale aj k lepšiemu pochopeniu zložitých regulácií a vzťahov v kardiovaskulárnej fyziológii.

Rozsah odborného textu je 91 strán formátu B5, napísaných v anglickom jazyku, ktoré sú rozdelené do dvanástich kapitol. Kapitoly majú jednotnú úpravu s členením na Úvod, v ktorom autori vysvetľujú podstatu skúmaného problému, nasleduje Princíp a za ním vysvetlenie dôležitosti danej praktickej znalosti a jej významu pre praktickú medicínu. Časti Materiál a Postup slúžia ako návod na vykonanie praktickej úlohy. Každá úloha končí inštrukciou na prípravu protokolu a citovanou literatúrou k príslušnej kapitole. Vhodným doplnením učebných textov sú vysvetľujúce obrázky a grafy a záznamové tabuľky, ktoré uľahčujú pochopenie podstaty problému a napomáhajú čitateľovi porozumieť jednotlivým úlohám a príprave protokolov. 

Autori

Odporúčame

 Soňa Grešová a kol. 

9,27 €
Na sklade

 John B. West . Andrej Andrašovský

14,70 € 22,95 €
Znížená cena!
Na sklade

 František Sabol a kol. 

11,96 €
Na sklade

 Michal Legiň a kol. 

10,21 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie