Praktikum z histológie 2. časť (pracovný protokol)

978-80-8152-156-0

Tlačená publikácia

Na sklade

8,42 €
8,42 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori: Eva Mechírová • Iveta Domoráková
Rok vydania:2016
Vydanie:10. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:70
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav histológie a embryológie

Popis

Po niekoľkoročných skúsenostiach s používaním učebného textu "Praktikum z histológie", sa ukázala potreba upresniť a zjednotiť prácu poslucháčov počas praktických cvičení. Rozhodli sme sa preto vypracovať pracovný protokol, ktorý má uľahčiť prácu poslucháča na praktických cvičeniach a urýchliť jeho aktívne zapojenie a spoluprácu s učiteľom. Protokol sa časovo prísne pridržiava organizácie praktických cvičení a nadväzuje na prednášky z histológie. Umožňuje ľahšiu orientáciu v preparátoch, zdôrazňuje dôležité štruktúry a tým, že si poslucháč musí preparáty zakresľovať, umožňuje presnejšie a trvalejšie zapamätanie si mikroskopickej štruktúry prezeraného preparátu.

V texte sme pri zväčšení preparátov použili termíny prehľadné, stredné a detailné. Pri nemennom okulári sa prehľadným zväčšením rozumie použitie objektívu so zväčšením 4x, stredným zväčšením použitie objektívu 10x a detailným použitie objektívu 40x.

Väčšina preparátov je farbená metódou hematoxylín-eozín. V prípade, ak farbenie nie je uvedené, poslucháč si ho doplní podľa inštrukcií učiteľa.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie