Clinical Biochemistry

 Eva Ďurovcová • Mária Mareková 

978-80-8152-047-1

Tlačená publikácia

Na sklade

22,64 €
22,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Eva Ďurovcová, Mária Mareková
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:176
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej a klinickej biochémie a LABMED, a.s.

Popis

Predkladaná učebnica je určená pre študentov všeobecného lekárstva a mala by doplniť ich vedomosti o indikácii a interpretácii základných biochemických vyšetrení.  Klinická biochémia je dynamický odbor laboratórnej medicíny, ktorý okrem využívania moderných technológií stále viac kladie dôraz na medicínu založenú na dôkazoch s cieľom zlepšiť diagnostiku a monitorovanie pacientov. Vybrané témy majú ambíciu načrtnúť a vysvetliť najčastejšie problémy biochemickej  diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Jednotlivé kapitoly sú venované poruchám vodnej, elektrolytovej a acidobázickej rovnováhy, ochoreniam  obličiek, pečene, diabetu, ako aj biomarkerom v diagnostike kardiálnej nekrózy a zlyhania srdca. Vzhľadom na obmedzený rozsah učebnica  iba sumarizuje  základné poznatky, ktoré študenti získali v priebehu štúdia  iných predmetov, napríklad lekárskej biochémie, patofyziológie  a vnútorného lekárstvo, pričom dôraz je kladený na laboratórnu diagnostiku v súlade s novšími odporúčaniami odborných spoločností. Veríme, že učebný text bude užitočným pomocníkom pri štúdiu klinických predmetov a podnieti záujem študentov o problematiku laboratórnej medicíny.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie