Pandémia & demokracia. Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe

ONLINE

978-80-574-0102-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Barbora Linhartová • Peter Dubóczi • Dávid Gajdoščík
Rok vydania:2022
Dostupné od:20.05.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:312
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup grantového projektu KEGA 014UPJŠ - 4 / 2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z X. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanou 1. októbra 2021 Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spolupráci s Inštitútom politických vied a verejnej správy Fakulty politológie a žurnalistiky Univerzity Marie Curie-Sklodowskej v Lubline, Ústavom sociálnych štúdií Fakulty regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií Mendelovej univerzity v Brne, Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity v Miškovci a OZ Res Publica.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie