Politické systémy štátov BRICS

ONLINE

978-80-574-0129-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Patrik Furik - Michaela Ružičková - Dávid Gajdoščík - Peter Dubóczi - Barbora Linhartová - Lucia Grieger
Vedecký redaktordoc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Rok vydania:2022
Dostupné od:12.10.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:175
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup grantového projektu KEGA 014UPJŠ-4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu uštudentov.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť základné princípy fungovania politických systémov štátov bloku BRICS a oboznámiť čitateľa s podstatou a charakterom fungovania bloku.

Učebný text pozostáva z úvodnej časti a ďalších piatich kapitol. Všetky časti sú písané v slovenskom jazyku. Jednotlivé kapitoly sa zameriavajú primárne na charakterizáciu historického vývoja štátov BRICS, vývoja ich ústavnosti, verejnej správy a tiež na vymedzenie fungovania zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci.

Jednotlivé kapitoly popisujú politické systémy štátov: Brazília, Ruská federácia, India, Čína, Juhoafrická republika. Úvodná kapitola predkladaného učebného textu obsahuje charakteristiku vývoja a formovania bloku, ako aj informácie o fungovaní spolupráce medzi členmi BRICS.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie