2020: Začiatok dekády zmien?

ONLINE

978-80-574-0015-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Katarína Duffeková • Benita Feketeová • Katarína Lörincová
Rok vydania:2021
Dostupné od:25.08.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:335
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Zborník vychádza ako súčasť riešenia projektu KEGA 014UPJŠ-4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predkladané dielo je zborníkom článkov z IX. ročníka Medzinárodnej online vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorá bola organizovaná 4. decembra 2020 Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave a OZ Res Publica.

Cieľom publikácie je poskytnúť platformu na otvorenie diskusie o dôležitých problémoch, ktoré by v nasledujúcej dekáde mohli ovplyvniť dianie na Slovensku, Európe i vo svete.

Zborník pozostáva z viac ako dvadsiatich príspevkov, ktoré sú prioritne v slovenskom jazyku ale tiež v angličtine. Príspevky sa zaoberajú ako domácou, tak aj zahraničnou politikou, pričom ich spája fokusovanie na nastávajúcu dekádu.

Príspevky sa týkajú okrem geopolitických tém aj migrácie, regionálnej integrácie, populizmu a nacionalizmu, vplyvu médií a sociálnych sietí na spoločnosť, ale tiež vývoja liberálnej demokracie. Autori sa rovnako venujú otázkam komunálnej politiky, volebným systémom či referendu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie