Čínska mäkká moc a slovenská skúsenosť

ONLINE

978-80-574-0128-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Tomáš Dvorský
Vedecký redaktordoc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Rok vydania:2022
Dostupné od:10.10.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:236
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup grantového projektu APVV-20-0334 „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Pozornosť, venovaná problematike čínskeho pôsobenia, je vysoko relevantná. Kreovanie pozitívnej reputácie v zahraničí je legitímnym nástrojom každého štátu v snahe generovať vplyv. Čínska ľudová republika bola v tomto smere od úvodu tisícročia veľmi úspešná, vďaka čomu sa v medzinárodnom systéme začala dostávať do pozícií, na ktoré si z hľadiska vlastnej histórie, veľkosti a potenciálu legitímne nárokuje. Príklady zo zahraničia zároveň upozorňujú na skutočnosť, že ani čínska zahraničná politika by nemala byť prijímaná nekriticky a zasluhuje si obozretný prístup a uvážlivú diskusiu. To celé pri rešpektovaní nielen čínskej osobitosti, ale aj zohľadnení reálií veľmocenského súboja viditeľného v úvode 21. storočia. V tomto kontexte nemožno abstrahovať od detailného pohľadu na čínsku mäkkú moc, ako jedného z kľúčových nástrojov generovania vplyvu vo svete. Jej poznanie a pochopenie je nevyhnutným predpokladom pre relevantné vyhodnocovanie praktík a motivácií zahraničnej politiky Číny, no zároveň môže poslúžiť ako usmernenie v snahe vytvoriť adekvátny prístup voči tejto navrátivšej globálnej veľmoci.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie