Občianstvo Európskej únie

ONLINE

978-80-574-0180-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Gabriel Eštok
Rok vydania:2022
Dostupné od:31.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:114
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup grantového projektu KEGA č. 014UPJŠ-4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov.
DOI:https://doi.org/10.33542/OEU-0180-3
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica Občianstvo Európskej únie je vnútorne rozdelené do štyroch častí. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku občianstva v historickom kontexte (koncepcie občianstva v staroveku, stredoveku a v novoveku). Druhá kapitola sa zaoberá teoretickým predstavením občianstva. Prichádza s charakteristikou občianstva, predstavuje spôsoby nadobúdania a straty občianstva a premenami občianstva v kontexte globalizácie a multikulturalizmu. Tretia kapitola sa zameriava samotným občianstvom Európskej únie, jeho historickým vývojom a procesom zavedenia a posilňovania občianstva v Európskej únii. Štvrtá kapitola predstavuje konkrétne práva občanov vyplývajúce z občianstva Európskej únie – právo na voľný pohyb, právo voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávnych obcí a voľby do Európskeho parlamentu, právo na diplomatickú a konzulárnu ochranu na území tretej krajiny, právo obrátiť sa petíciou na inštitúcie Európskej únie, právo na prístup k dokumentom inštitúcií a orgánov Únie a právo na iniciatívu občanov Európskej únie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie