Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov

ONLINE

978-80-8152-623-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Linda Babušík Adamčíková • Gabriel Koscelanský • Mária Petriková
Rok vydania:2018
Dostupné od:28.06.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:270
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie

Popis

Zborník príspevkov zo VI. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej 11. a 12. mája 2017 Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Katedrou politických vied a verejnej správy Užhorodskej národnej Univerzity, Research Institute of Central Europe a OZ Res publica

Predkladané dielo je zborníkom príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. – 12. mája 2017 na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cieľom predkladanej publikácie príspevkov je priblížiť predovšetkým mladej generácii vedcov spoločenskovedného prostredia výstupy z výskumov mladých vedcov a študentov zo Slovenska i zo zahraničia.

Zborník pozostáva z 19 článkov v slovenskom i anglickom jazyku. Jednotlivé príspevky sa zaoberajú aktuálnymi otázkami teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov. Témami textov je globalizácia, medzinárodný terorizmus, otázky Európskej únie či vývoj v európskych štátoch. Predkladaný zborník obsahuje tiež príspevky zamerané na krajne pravicové politické strany, postavením žien v politike alebo integráciou migrantov na Slovensku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie