Pandémia & demokracia Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe

Online only

978-80-574-0102-5

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Barbora Linhartová • Peter Dubóczi • Dávid Gajdošík
Year of publication:2022
Available from:20.05.2022
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:Slovak
Number of pages:312
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Political Science
Note:Publikácia vychádza ako výstup grantového projektu KEGA 014UPJŠ - 4 / 2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products