Reflexia pedagogických možností vých. systémov vybraných detských a mládež. organizácií v edukačnom priestore SR

ONLINE

978-80-8152-242-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ján Juščák • Milan Darák
Vedecký redaktorMartin Žilínek
Rok vydania:2015
Dostupné od:24.04.2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:127
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

I.časť: Výchovné systémy vybraných detských organizácií

Cieľom monografie bolo analyzovať a spracovať problematiku výchovných systémov detských a mládežníckych organizácií s dôrazom na tie, ktoré sa zameriavajú na vekovú kategóriu detí do 15 rokov. Východiskom bol rozbor aktuálneho stavu edukačného priestoru z hľadiska systémového charakteru výchovy a bazálnych kategórií systému výchovy. Zhromaždené dostupné materiály o výchovných systémoch vybraných (najreprezentatívnejších) detských a mládežníckych organizácií v SR sme následne spracovali podľa jednotnej metodiky a s využitím všeobecne akceptovanej pedagogickej terminológie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie