Výchova a vzdelávanie 2016: Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe

ONLINE

978-80-8152-434-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Renáta Orosová • Zuzana Boberová • Emília Marcinová
Rok vydania:2016
Dostupné od:september 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:116
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogiky

Popis

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. - 13. september 2016

Medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na problematiku vzdelávania a výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva a školských zariadení z pohľadu pedagóga. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy pedagóga v edukačnej praxi, pedagogické a sociologické aspekty výchovy v základných vzdelávacích a výchovných inštitúciách, ako aj aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy pedagógov. Je určená vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom, s cieľom prezentovať pedagóga – učiteľa, sociálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga v súčasnej perspektíve, poukázať na ich nevyhnutnú súčinnosť vo vzťahu k edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania v kontexte súčasnej situácie v školstve.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie