NAUČ SA UČIŤ (Pracovný zošit)

ONLINE

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Zuzana Kožárová • Adriana Boleková
Dostupné od:06.05.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:24
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Tento pracovný zošit bol zostavený z knihy a kolektívu Ako sa učiť a nezabúdať – princípy mozgovokompatibilného učenia. Študentovi/tke umožní identifikovať zlé návyky pri učení, a zároveň ponúkne možnosť aktívne pracovať na zmene svojho štýlu učenia, a to prostredníctvom rôznych praktických rád a cvičení.

Pracovný zošit je rozdelený do štyroch tematických oblastí, ktoré rôznou mierou ovplyvňujú efektívnosť učenia sa:

  • • Prostriedky na podporu pamäti a učenia sa
  • • Motivácia a time-management
  • • Učebné štýly 
  • • Techniky efektívneho učenia

Pracovný zošit je pomôckou pri učení sa ako sa učiť a veríme, že s jeho pomocou dokážu študenti  nahradiť neefektívne spôsoby učenia sa efektívnymi technikami učenia sa v súlade s princípmi mozgovo-kompatibilného učenia a individuálnym učebným štýlom.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie