Jarná škola doktorandov 2020

ONLINE

978-80-8152-922-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Peter Fedoročko
Rok vydania:2020
Dostupné od:04.11.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Počet strán:283
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov zo 7. ročníka Jarnej  školy doktorandov 2020

V rámci 7. ročníka celouniverzitného podujatia Jarná škola doktorandov UPJŠ, ktorá sa bude konať v náhradnom termíne v dňoch 10. – 11. novembra 2020 v Košiciach a v pozmenenom režime v online priestore, odznejú v rámci odborného programu dve plenárne prednášky významných vedeckých odborníkov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V sekcii spoločenskovedných a humanitných vied (FVS/PrávF/FF) odprezentuje svoje príspevky 24 doktorandov z Fakulty verejnej správy, Právnickej a Filozofickej fakulty a v sekcii lekárskych a prírodných vied (LF/PF) 22 doktorandov z Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty. Súčasťou odborného programu podujatia bude panelová diskusia s vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie