Katalóg zbierkového fondu rastlín č. 7

ONLINE

978-80-8152-884-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Lenka Mártonfiová, Pavol Mártonfi
Rok vydania:2020
Dostupné od:03.09.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:katalóg
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:120
DOI:https://doi.org/10.33542/COP2020-884-2

Popis

Katalóg zbierkového fondu rastlín obsahuje súpis 4136 druhov, poddruhov a kultivarov rastlín rastúcich voľne alebo pestovaných v botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko). Medzi nimi sa v botanickej záhrade pestuje 652 druhov chránených na základe Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a 39 autochtónnych druhov je chránených legislatívou Slovenskej republiky.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie