Strojové učenie

ONLINE

978-80-8152-912-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Gabriela Andrejková, Ľubomír Antoni
Rok vydania:2020
Dostupné od:20.10.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:91
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spracované s finančnou podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Strojové učenie sa zaoberá otázkami, ako počítačové programy rozpoznávajú zložité vzory a rozhodujú sa na základe údajov. V týchto vysokoškolských učebných textoch sa venujeme teoretickým poznatkom z oblasti strojového učenia v ktorých prezentujeme tvorbu konceptov pre objekty, prípravu konceptov, hypotéz a proces učenia sa z príkladov. Popisujeme Booleovské formuly a ich reprezentácie, pravdepodobnostné učenie, lineárnu a logistickú regresiu, lineárne modelovanie a klasifikáciu. Zhlukovanie a Bayesovský prístup k strojovému učeniu uzatvárajú túto publikáciu. Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov magisterských študijných programov informatických odborov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie