Základy znalostných systémov

ONLINE

978-80-8152-913-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ondrej Krídlo
Rok vydania:2020
Dostupné od:20.10.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:63
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spracované s finančnou podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Vysokoškolské učebné texty prezentujú základy znalostných systémov, ktoré sú rozdelené do dvoch častí. Prvá časť publikácie je venovaná základom Formálnej konceptovej analýzy, teda metóde analýzy dát, reprezentácie poznatkov a spracovania informácií, ktorá je založená na formalizácii pojmu koncept. V druhej časti sa venujeme základom logického programovania, procedurálnej sémantike logického programovania, teda programom – teóriam, otázkam, SLD-odvodeniu, SLD-stromu, stratégiám prehľadávania. Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov magisterských študijných programov informatických odborov.

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie