Textbook of Practical Physiology Part I

978-80-8152-885-9

Tlačená publikácia

13,64 €
13,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Pallayová, Soňa Grešová, Pavol Švorc, Ivana Bačová
Rok vydania:2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:210
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej fyziológie

Popis

Adekvátne vedomosti z lekárskej fyziológie sú dôležité pre správne porozumenie funkcií jednotlivých orgánových systémov, ako aj pre diagnostiku a správnu liečbu ochorení. Vysokoškolský učebný text Praktické cvičenia z fyziológie je navrhnutý tak, aby dopĺňal prednášky a semináre z Lekárskej fyziológie. Každá kapitola je rozdelená do niekoľkých častí (Úvod, Princíp, Materiál, Postup, Protokol), aby študentom uľahčila porozumenie jednotlivých tém a bola nápomocná pri vypracovávaní laboratórnych protokolov. Jednotlivé kapitoly zahŕňajú ochranu a bezpečnosť pri práci, úvod do fyziológie, hematológiu, kardiovaskulárny systém, respiračný systém a vylučovací systém. Od študentov sa očakáva, že počas praktických cvičení získajú praktické skúsenosti pri riešení jednotlivých úloh zameraných na oblasť lekárskej fyziológie a budú rozvíjať aj dôležité analytické a komunikačné zručnosti, ktoré im pomôžu analyzovať a prezentovať vedecké dáta.

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie