Ultrazvuková charakteristika jazvy po cisárskom reze

ONLINE

978-80-8152-908-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Erik Dosedla
Rok vydania:2020
Dostupné od:20.10.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:83
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Jazva na maternici je v súčasnosti významným medicínskym problémom. Najčastejšie sú jazvy na maternici po cisárskom reze, ktorý je jednou z najčastejších laparotomických operácii (Yazicioglu et al., 2006). Frekvencia cisárskeho rezu stúpla medzi rokmi 1990 a 2014 v USA z 21,2 % na 32,2 % (Hamilton et al., 2015) 2, vo Veľkej Británii z 12 % na 26,2 % (NHS Maternity Statistics - England, 2013-14: Summary Report, 2015) a v Slovenskej republike z 8,7 % na 31 % (Národné centrum zdravotníckych informácii, 2016). Po cisárskom reze (SC) hrozí abnormálne hojenie uterotomickej rany, ktorého následkom môže dôjsť k vzniku niektorých patologických stavov v konsekutívnych graviditách (ruptúra maternice, ektopická gravidita v jazve po cisárskom reze, poruchy placentácie) (Seow et al., 2004; Oyelese a Smulian, 2006; Fitzpatrick et al., 2012). Okrem toho sa defekt v jazve po cisárskom reze spája s chronickou dysmenoreou, chronickou pánvovou bolesťou, infertilitou a postmenštruačným spottingom (Wang et al., 2009; Bij de Vaate et al., 2011). Ultrazvuk je cennou vyšetrovacou metódou pri diagnosticko - terapeutickom menežmente týchto patologických stavov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie