Dátová veda a jej aplikácie

ONLINE

978-80-8152-917-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Spoluautori:Ľubomír Antoni, Ján Paralič, Peter Butka, František Babič, Martin Sarnovský, Peter Bednár, Peter Gurský, František Galčík, Miroslav Opiela, Ondrej Krídlo, Miron Kuzma, Erik Bruoth, Juraj Šebej, Tomáš Kekeňák, Gabriela Andrejková,
SpoluautoriDušan Šveda, Jozef Kapusta, Martin Drlík, Michal Munk, Ľubomír Benko, Martin Vozár, Vladimír Siládi, Michal Vagač, Peter Jankovič, Miroslav Kvaššay, Michal Kvet, Michal Varga
Rok vydania:2020
Dostupné od:20.10.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:188
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spracované s finančnou podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Vo vysokoškolských učebných textoch prezentujeme históriu dátovej vedy, základné pojmy v umelej inteligencii, strojovom učení, či hlbokom učení. Popisujeme vzťahy medzi dátovou vedou a inými disciplínami a sumarizujeme úlohy dátového vedca. Prinášame prehľad vysokoškolských predmetov v oblasti dátovej vedy, ktoré sa vytvorili a inovovali na slovenských vysokých školách v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Prezentujeme rozšírené anotácie predmetov, aplikačné príklady a prípadové štúdie s použitím rôznych metód v oblasti dátovej vedy. Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programov informatických, ale aj neinformatických odborov.

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie