The 4th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications

ONLINE

978-80-8152-941-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jana Shepa, Ivana Šišoláková
Rok vydania:2020
Dostupné od:19.11.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina, slovenčina
Počet strán:91
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav chemických vied
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník abstraktov zo 4. ročníka medzinárodnej konferencie Nanomaterials: Fundamentals and Applications (NFA) 2020 je súhrnom  príspevkov účastníkov konferencie. Na konferencii odznejú tri pozvané prednášky a osem prihlásených prednášok. Táto konferencia je nástrojom pre vytvorenie dialógu medzi odborníkmi v oblasti nanomateriálov, ich použitia a celkovej aplikácie v rôznych oblastiach. Príspevky v zborníku sú tematicky rozdelený do 6 oblastí. Všetky príspevky sú vysoko odborné a zaujímavé a môžu prispieť ďalšej tvorivej vedeckej práci.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie